POLITYKA PRYWATNOŚCI | ELKNER-SERVICE RAFAŁ ELKNER


1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Sklepu internetowego zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest: ELKNER-SERVICE RAFAŁ ELKNER, ul. Władysława Stanisława Reymonta 18A lok. 15, 96-100 Skierniewice, telefon: (46) 834 92 55, e-mail: elkner@elkner.pl, NIP: 8360013339, REGON: 750421488, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
3. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko – podczas rejestracji będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, aby mieć możliwość kontaktu z Tobą.
Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia Zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń.
Adres zamieszkania (dostawy) – jest on niezbędny celem wysłania do Ciebie zamówionych Produktów.
Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Ciebie potwierdzenie zamówienia Usługi, oraz dane potrzebne do zalogowanie się na Twoim Koncie w Sklepie. W razie potrzeby kontaktujemy się z Tobą właśnie przez adres e-mail.
Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Sklepu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Sklepu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
4. Podanie powyższych danych jest konieczne w przypadku wykupienia Usługi za pośrednictwem naszego Sklepu.
5. Każdy użytkownik naszego Sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Sklepu.
6. Dane osobowe udostępniamy osobom trzecim tylko w zakresie realizowania Usługi, z której korzystasz. Nie przechowujemy danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.
7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w Sklepie internetowym lub prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: elkner@elkner.pl.